Monday, 7 April 2014

Shortlisted student list for psychometric test

Following students are requested to be present at 3:30pm at 2nd floor of B-Block
1.Aal Gopal
2.Kuldeep Merja
3.Parth parmar
4.Dipesh Surti
5.Jagruti Jadav
6. Dilipsingh Barad
7.Bhautik Parekh
8.Pithiya Vijay
9.Chauhan Abhishek
10.Dipak patanwadiya
11.Gondaliya Divyesh
12. Diwan Tandel
13.Jignesh chaudhari
14.Manish katariya
15.Desai Pratapsingh
16.Devendrakumar Valand

Students from IStar college as follow and they need to be present at 2nd floor of B-Block at 4pm without fail
1.Darshan Vyas
2.Pankaj Bhalala
3.Ruturaj Samdharani
4.Prashant Bhalani

Students from SVIT Vasad and  they need to be present at 2nd floor of B-Block at 4pm without fail
1.Gaurav Desai
2.Shah Ami
3.Chauhan Parthraj
4.Shah Akshitkumar
5.Mishtry Tushar
6.Vadodariya Yajash