Saturday, 18 October 2014

SHV ENERGY RESULTS..

CONGRATULATIONS!!!
All the following students are selected in SHV energy...

1) TUSHAR DHARAMSHIBHAI SUTARIYA
2) HARDIK VINUBHAI PATEL
3) VIRAJ SHAILESHBHAI PATEL